REAL DATA - Oprogramowanie dla CiebieBezpieczne nurkowanie Asystent Nurkowania wersja 1.0

KARTA PRODUKTU


Przeznaczenie programu:

Najważniejsze cechy:

Rodzaje nurkowań

- nurkowanie wielopoziomowe

- nurkowania wielokrotne i wielodniowe

- nurkowanie na wysokości

głębokość do 100m / 320ft

wysokość do 3000m / 9800 ft

Mieszaniny oddechowe

- powietrze

- nitrox (EAN)

- tlen

- trimix


32%, 36%, 40%, 50%

100%

wybrane do celów szkoleniowych

Przystanki

- bezpieczeństwa

- głębokie

- dekompresyjne


Pyle, SSA, NAUI, GF


Bezpieczeństo (ogólnie)

- przystanki dekompresyjne

- toksyczność tlenu

- ciśnienia parcjalne gazów i czasy

- względna narkotyczność gazów

- limity głębokości i czasu

- zużycie powietrza (SCR)

- saturacja tkanek

ZH-L16 (A,B,C)

CNS, OTU

NOAA


NOAAWymagania:
* szczegółowe informacje znajdują się w instrukcji użytkownika oraz umowie licencyjnej