REAL DATA - Oprogramowanie dla Ciebie
©2011-2017 REAL DATA S.C.


ASYSTENT NURKOWANIA

Wersja dok: 2.1.171219

www.scubadivesoftware.com


Minimalne wymagania systemowe do wydania 2.1

Data publikacji: 2017.12

Aby Oprogramowanie Diving Assistant pracowa�o poprawnie, musi zosta� zainstalowane na komputerze spe�niaj�cym poni�sze minimalne wymagania.
Wymagania sprz�towe

Minimalne

Zalecane

Procesor

Intel Pentium (Sandy Bridge) lub nowszy

Intel i5 (przynajmniej 2giej generacji)

Pami�� operacyjna

Minimum 2GB

4GB

Ilo�� wolnej przestrzeni na dysku

Minimum 50GB

100GB

Karta grafiki

Procesor graficzny o rozdzielczo�ci HD (1920x1080), 24tys. kolor�w

Proces graficzny HD, 32tys kolor�w

Karta sieciowa

Dowolna karta sieciowa z pod��czeniem do publicznej sieci Internet

Karta sieciowa 100/1000MB z pod��czeniem do publicznej sieci Internet

Wymagania systemowe

Minimalne

Zalecane

System operacyjny

Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10 Home

Windows 10 Pro

Platforma .NET

Microsoft .NET 4.5 lub wy�szy

Microsoft .NET 4.7.1

Wsp�lne �rodowisko uruchomieniowe

CLR 4.0 lub wy�szy

CLR 4.0

Pakiet redystrybucyjny Visual Studio

15.0

15.5 (do��czone do pakietu instalacyjnego)
1/1