Regulamin sprzedaży (Regulamin)


Niniejszy regulamin dotyczy sprzedaży internetowej (dalej Sklep), prowadzonego przez REAL DATA S.C.z siedzibą w Stargardzie Szczecińskim (kod 73-110), ul. Prusa 10/1, REGON: 210975561, NIP: 599-24-65-123 (dalej RD).
 1. Postanowienia ogólne.
  1. Sprzedaż Sklepu prowadzona jest za pośrednictwem stron i podstron pod adresami witryn:
   1. Witryna SCUBADIVESOFWTARE: www.scubadivesoftware.com/
   2. www.real-data.pl/
  2. Kupujący zobowiązany jest zapoznać się z Warunkami korzystania z wymienionych witryn oraz ich przestrzegać.
  3. Treści przekazywane za pośrednictwem stron internetowych www.scubadivesoftware.com oraz www.real-data.pl nie stanowią oferty handlowej w rozumienu kodeksu cywilnego. Złożenie Zamówienia nie oznacza natychmiastowego zawarcia umowy, a jedynie złożenie przez Kupującego oferty kupna.
  4. Za momentem zawacia umowy uważa się przesłanie przez RD potwierdzenia przyjęcia Zamówienia. Potwierdzenia te będą przesyłane w formie elektornicznej na podany przez Kupującego adres e-mail.
  5. Wszystkie ceny podane w Sklepie są cenami brutto i zawierają podatek VAT.
  6. Zamówienia można składać za pośrednictwem wymienionych witryn internetowych.
  7. Wiążąca dla stron transakcji jest cena podana przy produktach w chwili składania Zamówienia.
 2. Rozliczenia.
  1. Płatności za produkty zakupione w Sklepie możliwe są w jednej z poniższych form:
   Standardowe_logo_PayPal
   1. Za pośrednictwem operatora płatności PayPal (www.paypal.com).
   2. Poprzez przelew bankowy. Numer konta podawany jest wraz z potwierdzniem Zamówienia.
  2. Walutą rozliczeniową jest Złoty Polski (PLN).
  3. Płatność w innej walucie jest możliwa wyłacznie za pośrednictwem operatora płatności. Przeliczenia na PLN dokonuje operator, zgodnie ze swoją tabelą przeliczeniową. Operator może pobierać dodatkowe prowizje za realizację płatności.
  4. Na żądanie RD wystawia faktury VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego. Dowody zakupu będa wysłane na adres wskazany podczas płatności. Dozwolona jest forma elektorniczna. W przypadku, gdyby nie można było jednoznacznie ustalić adresu, RD może skontaktować się z klientem przy pomocy poczty elektronicznej lub podanego numeru telefonu.
  5. Zamówienia nie opłacone w terminie 7 dni roboczych uznaje się za nieważne.
 3. Realizacja zamówienia.
  1. Sklep realizuje wyłącznie dostawy elektorniczne (tzw. Electronic delivery).
  2. RD rozpoczyna realizację Zamówienia po potwierdzeniu płatności za zakupione produkty:
   1. W przypadku realizacji płatności za pośrednictwem operatora, po otrzymaniu od operatora potwierdzenia przyjęcia transakcji do realizacji.
   2. W przypadku przelewu na konto bankowe, po wpłynięciu pełnej kwoty na rachunek.
  3. Dostawa produktów będzie realizowana w terminie 7 dni roboczych. Na ogół dostarczamy produkty w 1 dzień kalendarzowy.
  4. Za moment dostawy uważa się elektroniczne przesłanie klucza licencyjnego bądź linku do pobrania produktu, wysłany na adres e-mail podany przy płatności lub zamówieniu.
 4. Postanowienia końcowe.
  1. Niniejsze warunki wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na stronach internetowych określonych w Postanowieniach ogólnych.
  2. RD zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych Warunków w każdym czasie, bez wcześniejszego powiadomienia użytkownika. O ile nie zastrzeżono inaczej, zmiany wchodzą w życie z chwilą ich opublikowania.
  3. Użytkownik zobowiązany jest do śledzenia zmian w Warunkach oraz treści licencji, na których Witryna jest udostępniona.
  4. RD zastrzega sobie prawo do zamknięcia Sklepu w dowolnym czasie, bez wcześniejszego powiadomienia użytkownika.

Top