ASYSTENT NURKOWANIA 1.0  - Cechy oprogramowania


 1. Funkcje podstawowe:
  • Rodzaje nurkowań
   + nurkowanie wielokrotne
   Program pozwala na zaplanowanie wielu nurkowań w danym dniu. Uwzględnia również wpływ nurkowań w dniach poprzednich. System przypilnuje, aby zostały zachowane podstawowe zasady bezpieczeństwa dla takich nurkowań.
   + nurkowanie wielopoziomowe
   Możesz zaplanować nurkowanie wielopoziomowe. Program pozwala wprowadzić dowolną ilość segmentów na różnych głębokościach.
   + nurkowanie na wysokości / górskie
   System pozwala na planowanie nurkowań na różnych wysokościach. Dla Twojej wygody udostępniliśmy prosty w obsłudze mechanizm przeliczania wysokości na ciśnienie atmosferyczne i odwrotnie w zakresie 0 do 3000m / 9800 ft. Stosujemy modele zbliżone do rzeczywistych: ISA (International Standard Atmosphere) oraz NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration ).
  • Dekompresja i przystanki
   + obliczanie przystanków dekompresyjnych
   Przystanki dekompresyjne wyliczane są według podstawowego algorymu ZH-L16, z możliwością wyboru jednego z wariantów oraz uwzględnieniem parametrów miejsca nurkowania. Model uwzględnia 16 lub 17 tkanek oraz wiele gazów obojętnych.
   + wyliczanie czasu i głębokości przystanku bezpieczeństwa
   W zależności od rodzaju akwenu oraz wprowadzonych parametrów, system automatycznie dobierze głębokość oraz czas zalecanego przystanku bezpieczeństwa.
   + możliwość planowania przystanków głębokich według preferowanej metody
   Opcjonalnie można włączyć obliczanie przystanków głębokich. Do wyboru jest kilka popularnych metod, które można dobierać w zależności od preferencji organizacji nurkowej i własnych. Na czas i głębokość przystanków ma wpływ szereg innych parametrów, tj. parametry akwenu, czy aktualna saturacja tkanek. Przystanki głębokie wpływają na wyliczenie pozostałych parametrów nurkowania.
  • Kontrola gazów
   + kontrola ciśnienia gazów
   Wbudowane mechanizmy kontroli ciśnienia poszczególnych gazów sprawdzają, czy dopuszczalne parametry nie zostały przekroczone. Szczególną uwagę należy zwrócić na minimalne i maksymalne ciśnienie częściowe tlenu (PPO2). Maksymalne ciśnienie dobierane jest dynamicznie na podstawie innych parametrów nurkowania. Zwracamy uwagę na zalecenia NOAA oraz DAN.
   + weryfikacja narkotyczności gazów
   Aplikacja posiada wbudowaną bazę, pozwalającą określić narotyczność gazów oraz kontrolować bezpieczne limity.
   + kontrola toksyczności tlenu
   W zależności od czasu, głębokości i rodzaju mieszaniny, tlen może być dla nurka toksyczny. System wylicza i dynamicznie dobiera limity dla ogólnie stosowanych wskaźników toksyczności PPO2, OTU oraz CNS.
  • Preferencje osobiste
   + limity osobiste
   Aplikacja pozwala na ustawienie własnych limitów, tj. maksymalna głębokość wynikającą z uprawnień czy limit czasu nurkowania. Pozwala to na lepsze dopasowanie profilów do własnych preferencji.
   + warianty, konserwatyzm
   Według własnych preferencji można ustawić tryb pracy aplikacji oraz wariant algorytmu. Nurkowie początkujący mogą wybrać ustawienia bardziej konserwatywne. Nurkowie zaawansowani z wieloletnim doświadczeniem tryb bardziej agresywny.
   + zestaw oddechowy
   Aby w pełni zaplanować nurkowanie, należy uwzględnić parametry zestawu oddechowego. Jest o często pomijany element planowania nurkowań. Aplikacja pozwala na wybór jednego z wielu predefiniowanych zestawów.
   + rezerwa ciśnienia butli
   W zależności od rodzaju nurkowania, aplikacja pozwala na dobranie wielkości rezerwy gazu oddechowego. Jest to jedna z podstawowych zasad bezpieczeństwa. Zapas powietrza powinien być dobrany z w zależności od złożoności nurkowania i konfiguracji grupy nurkowej.
 1. Funkcje zaawansowane:
  • Prezentacja profilu
   + wykres profilu
   W program został wbudowany mechanizm szybkiej prezentacji profilu nurkowego w postaci prostego wykresu. Wykres profilu dostępny jest zarówno na ekranie planowania jak i do wydruku.
   + wykresy zaawansowane
   Istnieje możliwość wyświetlenia szeregu zawansowanych wykresów. Pozwalają one na wizualizację m.in. nasycenia poszczególnych tkanek gazem podczas całego nurkowania.
   + przegląd danych szczegółowych
   Podczas planowania wyświetlany jest typowy uproszczony plan nurkowania. Na osobnej zakładce udostępniliśmy przegląd danych szczegółowych. Pozwala on prześledzić z dużą dokładnością wszystkie parametry profilu. Z dokładnością nie mniejszą niż minuta można sprawdzić przykładowo ciśnienia parcjalne, saturację, czas bezdekopresyjny, współczynnik GF i wiele innych.
   + raport do wydruku
   Aplikacja posiada wbudowany moduł do generowania raportów przeznaczonych do wydruku. Na życzenie, udostępniamy również programistom i projektantom opis utworzenia własnego, zmodyfikowanego raportu.
  • Zapis danych
   + zapis profilu
   Wszystkie szczegóły obliczonego profilu można zapisać do pliku XML. Może on posłużyć do późniejszej analizy danych.
   + zapis wykresu
   Podobnie jak dane, można również zapisać sam wykres. Zapis możliwy jest do popularnych formatów graficznych: BMP, GIF, JPG, PNG i TIF. Plik możesz wysłać pocztą e-mail lub wydrukować.
   + zapis tabeli limitów
   W celu analizy w narzędziach zewnętrznych udostępniliśmy również możliwość zapisu aktualnej tabeli limitów, tzw. M-Values. Zapis możliwy jest do formatu XML.
 1. Silnik nurkowy - dane podstawowe:
  • Algorytmy
   + dekompresja i przystanki
   Silnik oblicza nasycenie tkanek i przystanki dekompresyjne w oparciu o algorytm ZH-L16, warianty ZH-L16A, ZH-L16B, ZH-L16C. Dodatkowo istnieje możliwość wyboru trybu dynamicznego lub konserwatywnego. Głębokie przystanki możliwe są do wyliczenia według metod Pyle, NAUI, SSA oraz GF.
   + ciśnienie
   Wewnętrzny silnik nurkowy posiada wbudowane funkcje obliczania ciśnienia atmosferycznego zgodnie z modelami: prostym (liniowo), NOAA oraz ISA. Standardowo wykorzystywany jest model NOAA. Ciśnienie słupa wody wyliczane jest liniowo według typowych wartości dla wody słodkiej i słonej.
   + wskaźniki toksyczności tlenu i narkotyczności gazów
   Indeks CNS wyliczany jest na bazie zestawu równań liniowych i tabeli limitów NOAA (1991), bazujących na badaniach, których autorami są Dr. F.K. Butler, Dr. Edward D. Thalmann, Dr. Christian J. Lambertsen, Dr. Russell E. Peterson. Wskaźnik OTU bazuje na metodzie opracowanej przez zespół Dr. Christiana J. Lambertsena. Limity OTU zgodne są z opracowaniem zespołu Dr. Billa Hamiltona. Maksymalne ciśnienie gazów dla różnych parametrów nurkowań bazuje na zaleceniach NOAA.
  • Zakres obliczeń
   + rozdzielczość obliczeń
   Rozdzielczość obliczeń wynosi minimum 1 minutę dla stałej głębokości oraz 100cm (zmienny czas) dla zanurzania lub wynurzania.
   + zakres parametrów obliczeniowych
   Podczas wyliczania poprawnego profilu dla każdego z kroku obliczany jest i zapamiętywany w pamięci szereg parametrów. Poniżej podano najważniejsze dane.
   Dla każdej z tkanek oddzielnie są to: półczas nasycenia, parametry limitów, czas ekspozycji, ciśnienia ekspozycji, aktualne ciśnienia parcjalne, saturacja, ciśnienie tolerancji, wskaźnik GF, tolerancja GF. Dla każdego zestawu tkanek: maksymalne ciśnienie tolerancji, wypadkowe ciśnienie tolerancji, wypadkowe ciśnienie GF, docelowy GF.
   Dodatkowo dla każdego kroku: ciśnienie gazu, saturacja, głębokość, następny przystanek dekompresyjny, przystanek bezpieczeństwa, typ i parametry następnego przystanku głębokiego, rodzaj wody, wysokość, rodzaj mieszaniny oddechowej, zestaw oddechowy, zużycie czynnika, czas bezdekompresyjny, minimalny czas do lotu, docelowy i preferowany GF, faza i czynność nurkowa.
   + ostrzeżenia
   Silnik nurkowy posiada moduł ostrzeżeń, który pozwala wyeliminować podstawowe zagrożenia. Generowane alarmy obejmują następujące obszary: maksymalne głębokość i czas nurkowania, względną narkotyczność gazów, toksyczność tlenu, ilość czynnika oddechowego, kolejność nurkowań.

Top